Ne zaman ekonomi bozulsa, hazine boşalsa, ekonomi yönetiminin ilk aklına gelen şey vergileri arttırmak oluyor.

Tamam artsın, tamam yemeği siz yediniz faturayı yine biz ödeyelim de eşit olarak ödeyecek miyiz?

Mümkün değil.

Yine vergiyi fakire, sermayeyi kediye yükleyecekler.

Bunu yaparken, bir yandan zenginlere vergi affı çıkarıyor öbür yandan da fakir uyanmasın, isyan etmesin diye, sözde vergi kaçağını önleyeceğiz palavraları sıkıp, dahası sade vatandaşı da senaryoya dahil ediyorlar.

Mehmet Şimşek açıkladı; “Vergi kayıp ve kaçağıyla etkin mücadelemiz devam ediyor. Vatandaşlarımızın daha kolay ve hızlı bir şekilde ihbarda bulunabilmeleri için Gelir İdaresi Başkanlığımız yeni kanalları devreye aldı.

İhbarlara yönelik yapılacak vergi incelemesi sonucu ihbarda verilen bilgiye istinaden tespit edilen vergi ve vergi kaybı cezasının yüzde 10’u tutarında ihbar ikramiyesi ödenebilecektir.”

Vatandaşın sadece vergi değil, her türlü usulsüzlüğe, haksızlığa, yanlışa karşı ihbar mekanizmasını çalıştırması elbette başta vatandaşlık bilinci açısından önemli.

Ah keşke bu konuda Avrupalılar gibi bilinçli olabilsek, ülkemize, toplumumuza ve bize karşı yapılan her türlü yanlışa müdahale edebilsek…

Ama birincisi, bizim anlayışımızda ve lügatimizde maalesef ihbar yok ve çok büyük ayıp sayılıyor.

İkincisi hadi bu konuda duyarlı hale geldik de bu ihbarları hakkıyla değerlendirecek bir merci var mı?

Bence yok.

Kaldı ki vergi konusunda örneğin, yetkili merci görevini yapıyor olsa, böyle bir ihbar mekanizmasına da gerek yok.

Dolayısıyla Mehmet Şimşek’in bu açıklaması, vatandaşın gazını almaya matuf harekettir.

İşte Murat Ağırel yazdı, yani ihbarda bulundu.

Buna göre, Bodrum Yalıkavak Restoran işletmesinde yemek yiyen 20 kişilik bir grubun ödediği hesap 1 milyon 115 bin TL.

Yani oldukça lüks, pahalı ve çok kazançlı bir mekan…

Peki ödediği vergi?

“Acaba bu işletme ne kadar vergi vermiştir?” diye baktım. Rakam ile 0, yazı ile 0... Yani bu işletmenin gelirleri giderlerini karşılamıyormuş!” diyor Murat Ağırel

Ve ekliyor; “Yine bu marinada yer alan firmalar var, mesela Bagatelle isimli firma, mesela BIRDS adlı firma, 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş? Sıfır (0), efendim. Yani geliri giderini karşılamamış. Sahibi Elma Partners 2021, 2022, 2023 yılında ne kadar vergi ödemiş?

2021, 2022 matrahsız; 2023 yılında 8 bin 653 Türk Lirası matrah beyan etmiş 2 bin 163 Türk Lirası vergi ödemiş. Yani 2023 yılında bir kadeh parası kadar vergi ödemiş.”

Ve verginin kimden alındığını da bir örnek vermiş Murat Ağırel; İzmir’in Ülver teyzesi adı ile bilinen Börekçi Ülver teyze. Firma ismi de aynı. Boşnak böreği satıyor. 2021 yılında 1 milyon 288 bin 578 matrah beyan etmiş 322 bin Türk Lirası vergi ödemiş, 2022 yılında 2 milyon 600 bin beyan etmiş, 576 bin ödemiş, 2023 yılında 8 milyon 484 bin Türk Lirası beyan etmiş 2 milyon lira vergi ödemiş.

Bir tarafta börek satan bir şirketin ödediği vergiler, diğer tarafta saatler içerisinde tek bir masasından milyonlarca hesap alan lüks işletmeler ve ödemedikleri vergiler.”

Ben de sendika şube başkanlığım döneminde, konuşmalarıma done olsun diye en lüks mağazalara gider, çaktırmadan verdikleri vergileri not eder ve bu komik vergiyi kamu çalışanlarının ödediği vergiyle kıyas ederdim.

Herkes biliyor ki bu ülkede vergi dağılımı adaletsiz ve herkes biliyor ki vergi kaçağı ile etkin mücadele edilmiyor.

Bakın, geçtiğimiz yıl ödenen toplam gelir vergisinin yüzde 92’si kaynakta tevkifat yoluyla tahsil edilmiş, bu tahsilatın da yüzde 62’si tek başına ücretlilerden yapılmış.

Yani toplanan gelir vergisinin yüzde 62’sini maaşlı çalışanlar ödemiş.

Onların kaçarı yok tabi, maaş hesaba yatmadan vergi kesiliyor.

Ama bu ülkede pek çok kurumdan kurumlar vergisi alınmıyor, alınandan da eksik alınıyor.

Çalışanların maaş gelirini eksik gösterme şansı yok tabi…

Ama kontrol edilmediği ve doğru hesaplanmadığı için, kazancını kendisi beyan edenler ya az ya da hiç vergi ödemeye devam ediyorlar.

Bir de bunlara sık sık vergi affı, istisna, vergi muafiyeti gibi kolaylıklar da sağlanınca, vergi yükü tamamen ücretli ve dar gelirlinin sırtına bindirilmiş oluyor.

Dolayısıyla bu ülkenin vergi rekortmenleri ücretlilerdir.

Ve bu ülkenin vergi rekortmenleri, 20 dal sigaranın 17 dalını vergi olarak ödeyen, içtiği rakının yüzde 75’i vergi olan, bir araba kendine iki araba Devlete alan, cep telefonuna 4 ayrı vergi veren, maaşı daha eline geçmeden vergisi kesilen vatandaşlardır.

Bu konuya devam edeceğiz…