Evet sayfa okurları, daha önce bu konuyla ilgili yazılarım da bilgilendirme yapmıştım. Kredi kullanırken dikkat etmemiz gerekken önemli hususları bilmemizde fayda olacaktır.
Öncelikle;
Tüketici kredisi, taşıt kredisi, konut kredisi diğer ihtiyaç kredilerinde, ihtiyaçlarınız doğrultusunda kredi için başvurduğunuzda bankalar sizden hayat sigortası yaptırmanızı isteyebiliyor. Bundaki amaç, bankanın kredi kullandırırken, geri ödemeyi de garanti altına almak istemişidir. Banka alacağını garantilemek için normalde teminat, ipotek, teminat senedi alır. Ama herkesin teminat göstermesi mümkün olmayabiliyor. Bu gibi durumda sigorta devreye girmektedir. 
Kredi kullananın kredi borcunu ödeyememe riski ve ihtimali sigorta ettirilir. En yaygın kullanılan sigorta türü ise hayat sigortasıdır. Kredinin kullanım amacına göre teminat altına alınan bir taşınır veya taşınmazsa onlar üzerinde önce rehin veya ipotek hakkı kurulur. Sonra üzerinde banka lehine rehin bulunan taşınır veya ipotek olan taşınmaz da ayrıca sigorta kapsamına alınır. Rehin ve ipoteğin tarafları kredi veren banka ile kredi kullananındır. 
Sigorta sözleşmesinin tarafı ise banka değil krediyi kullanan ve sigorta şirketidir. Krediye bağlı yapılan hayat sigortalarında sigortalanan risk, kredi borçlusunun vefatıyla limit dahilinde kalan kredi borcunu ödeyememesi riskidir. Normal hayat sigortasında ise sigortalının ölümü sebebiyle kredi borcunu ödeyememe riski teminat altına alınır. 
Hayat sigortasının limiti bankanın verdiği kredi tutarı kadar olmalıdır. 100 bin lira kredi çekilmişse, 100 bin lira limitli sigorta yaptırmalı. Böyle bir durumda 50 bin liralık krediyi ödedikten sonra sigortalının vefatı olursa, sigorta şirketi geri kalan 50 bin lirayı alacaklı bankaya, 50 bin lirayı mirasçılara öder. 
Mirasçılarla ilgili önemli bir detay; 
Vefat gerçekleşmesi halinde, bankanın poliçe teminatı kapsamında kalan bakiye kredi alacağını, öncelikle sigorta şirketinden tahsil etmesi gerekiyor. Bankanın elinde hayat sigortası poliçesi varken, sigortacının ödeme talebini geri çevirdiği şeklindeki bir gerekçeyle, poliçe limiti kapsamında kalan alacağı için icra takibi başlatması halinde mirasçılar buna itiraz etmeli. Sonuçta uyuşmazlık Yargıtay’a kadar gider. Yargıtay örnek uygulamalara göre mirasçıları haklı buluyor. Hayat sigortası varken, bankanın kredi alacağının tahsili için dava açması veya icra takibi başlatması, sigorta hukuku ve sigorta amacına aykırılık oluşturuyor.
 Kullanacağınız kredilerde acente faktörü;
Kredi kullanımlarında, talep edilen sigortayla ilgili yetkili sigorta acentelerinden, sigorta içeriği konusunda tam destek alındığı gibi, fiyatlandırma konusunda da tercih etme imkanınızda vardır. Sigorta acenteleri bu konuda yaşanabilecek sorunlarda aracılık ederek yaşanabilecek herhangi bir sorunu (ölüm ve hasar işlemleri) çözecek tecrübeli aracılardır. Sigorta konularında tercihiniz, yetkili sigorta acenteleri olsun.
Bu hafta da önemli bir konu hakkında bilgilendirmelerde bulundum.
Kalın sağlıcakla,
Hasan KORKMAZ.