I-GİRİŞ

Türkiye bir tarım ülkesidir .Ambarlarımız boş ise, makinelerimiz, tüfeklerimiz neye yarar misali , lojistik olmadan , destek yaratılamaz diyoruz.

Tüm canlıların gıda teminine ihtiyacı vardır. İnsanoğlu , Adem'in oğullarının toprak için birbirleriyle kavga ettiği ve sonuçta ölümün gerçekleştiğini bilir.

Ülkeler birbirleri ile toprak için savaşmıştır. İşte bu yazımızda önemli noktaları , çok net bir şekilde ele alacağız.

Cumhuriyet dönemindeki ilk adımlar , ilk yasa ve tebliğler , çağdaş tarım yaklaşımları , temel gelişmeler , planlı üretim girişimlerini ele alacağız.

II-TÜRKİYE’NİN GÜCÜ

Ülkemiz dünyada benzeri olmayan , yer üstü ve yer altı tüm iktisadi coğrafya olanaklarına sahiptir. 4 denize sahip başka ülke yok.

Bir Avrasya ülkesidir. Afrika’nın kuzeyinde , Avrupa’nın doğusunda , Asya’nın batısında jeopolitik avantajı ile fark atmaktadır.

Tarım ürünleri çeşitlemesi çok zengindir.Su ürünleri , hayvansal gıda üretimi , meyveleri , sebzeleri , dağları, ovaları ,ırmakları , dereleri , havzaları , madenleri , bitkileri … birlikte potansiyel yaratır.

III.ATATÜRK DÖNEMİNDE TARIMLA İLGİLİ GELİŞMELER

Cumhuriyetin ilk yıllarında nüfusun %76 sı kırsal kesimde yaşamaktadır. Yani milli ekonominin temeli KIRSAL YAPIYA DAYALI olarak , ön plandadır.

Böyle bir ortamda Atatürk’ün el attığı tarımsal gelişmelere bir göz atalım;

 • Aşar vergisi kaldırıldı (1923). Çiftçiyi inleten-sızlatan Osmanlı döneminden kalan bu vergi ,çiftçinin kabusu idi.
 • Atatürk orman çiftliği kuruldu. (1926)Her türlü evcil hayvanların yetiştirileceği , hayvansal besinlerin üretileceği , ağaçların dikileceği … örnek bir çiftlik girişimidir .Bugün ne hallere getirildi. Ne üretiyor , ne tüketiyor? Bilemiyoruz.
 • Toprak reformu yasası çıkarıldı.13.yüzyılda ,Şeyh Bedrettin'in , Afyon ve Manisa ovalarında , halka  dağıttığı toprakların benzeri uygulanacaktı , yarım kaldı.
 • Tarım kredi kooperatifi kuruldu.
 • Tarım alanları açılmaya başlandı.
 • Çiftçiler , modern tarım araç-gereçleri ile tanıştırılmaya başlandı.
 • Tarım mükellefiyeti (Vergi dairesine bağlı) yönetmelik çıkarıldı.
 • Tohumluk dağıtım ve haralar (çifteler) açıldı.
 • Ziraat Bankasını tarım çalışanlarına kolaylık sağlaması ile ilgili iyileştirmeler başlatıldı.

IV-GÜNÜMÜZ TÜRİYE’SİNDE KISA VADEDE KALKINMAK İÇİN KISA VADELİ AMAÇLAR NELER OLMALIDIR.

 1. Tarım ekonomisinin geliştirilmesi.

a-Tarım ve gıda sektörleri ilişkiler ağına girmeli.Sıkı ilişkiler , gelişme yaratır.

b-Kırsal ekonomi yaygınlaştırılmalıdır.

 1. İş gücünün örgütlenmesi ve yerel kalkınma kapasitelerinin geliştirilmesi gerekir.

       a-Eğitim ve sağlık hizmetleri güçlendirilmelidir.

       b-Yoksulluk ve işsizlikle mücadelede gelir kaynağı düşük olanlara öncelik tanınmalıdır.

       c-Yerel kalkınma potansiyelleri arttırılmalıdır.

 1. Kırsal alan alt yapı hizmetlerinin güçlendirilmesi ve geliştirilmesi , yaşam standartlarının arttırılması.

       a-Kırsal alt sistem  geliştirilmeli

       b-Kırsal yerleşimler özendirilmeli ve koruma altına alınmalı.

 1.  Kırsal çevrenin korunması

                a-Çevreci tarım uygulamaları geliştirilmeli

                b- Çevre bilinci ve ağaçlandırma (tohum,fidan)

                c-Korunan alanlar yönetilmelidir.

V-ATATÜRK’ÜN TARIM İLE İLGİLİ SÖYLEDİĞİ BAZI SÖZLER.

M.Kemal Atatürk’ün tarımla ilgili her biri bir master yada doktora tezi niteliğindeki bazı sözlerini nakledelim;

 • Türkiye’nin gerçek sahibi ,efendisi ve üretkeni köylüdür.
 • Kılıç ve saban. Bu iki fetihten birincisi ikincisine her zaman yenilmiştir.
 • Çiftçi ve çoban ,bu millet için ana unsurdur.
 • Ülkemizi , iklim , su ve toprak verimi bakımından ziraat bölgelerine ayırmalıyız.
 • Milli ekonominin temeli tarımdır.
 • Bende bir çiftçiyim. Makinesiz tarım yapılamaz. El emeği zordur, birleşiniz, birlikte makine alınız.
 • Son arzum ,yeşillik ve ağaçlık .Fakat yaz ve kış ,yeşil duran ağaçlar arasında olmaktır

SONUÇ ;

Her alanda çağdaşlık , her kesimde uygarlık vurguları yapan Atatürk işte bir yol ki hep çakıl ve diken , geçeceksin bu yoldan sen demektedir. T.C. potansiyeli çok güçlüdür. Konya Ovası’nın bile Balkanları besleyecek tarım gücüne sahip olduğumuzu hatırlayalım, Ülkemizin kıymetini bilelim.

MUZAFFER TOSUN

0530 600 96 06