DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen ve iki gün boyunca sürecek olan Eğitim Fakültesi Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı başladı.

Eğitim Fakültesi fuaye alanında ki çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Aslıhan Kuyumcu Vardar, çalıştayın temel amacının, fakülte bünyesinde bulunan 8 anabilim dalında, hangi koşullara sahip olduklarını tespit ederek fakülte olarak profil ortaya koymak olduğunu belirtti. Vardar çalıştay sonucunda çıkacak olan verilerin kendilerine yol göstereceğini belirtti.

Dekan Prof. Dr. Mustafa Koç, ise kalite kavramı üzerinde durarak “Kalite, yaptıklarımızla birlikte yakaladıklarımızdır ve plan yapmak oldukça önemlidir” dedi. Koç, Kalite ve Akreditasyon Çalıştayı’nın güçlü yönlerimizi koruyarak güçlendirmemiz, eksik ve zayıf yönlerimizi belirleyerek bunları giderme konusunda oldukça önemli olduğunu vurguladı.

Çalıştay’da, Öğretmenlik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (EPDAD) çerçevesinde, program değerlendirme ve akreditasyon süreci ile ilgili sunumlar gerçekleşti. Akreditasyonun gerekliliği ve süreci hakkında bilgi verilen çalıştayda, kalite standartları konusunda; Düzce Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Zeynep Seda Çavuş ‘öğretimin planlanması, uygulanması ve kalite güvencesi’, Dr. Emine Nur Ünveren Bilgiç, ‘öğrenciler ve yönetim’, Doç. Dr. Osman Aktan, öğretim elemanları’ Arş. Gör. Eda Çiçek ‘fakülte-okul ilişkileri’ başlığında, Dr. Merve Eriş Hasırcı ‘tesisler’ konularında sunum yaptılar.

Çalıştayın ilk günü kalite ve akreditasyon sürecinde ekip çalışmasının ve istişarenin önemi vurgulanarak sona erdi.

Kaynak: iha