Zorunlu eğitim 12 yıl olduğunda ben olumlu karşılamıştım ama aklımda hep şu soru vardı. Maddi imkansızlıktan dolayı okutulmayan çok sayıda çocuk vardı o dönemlerde. Sevinmiştim onlar için. Her çocuk lise mezunu olacaktı. Her çocuğun üniversite okuma şansı olacaktı. Artık kimse beni babam okutamadı diye şikayet edemeyecekti.

12 Yıl zorunluluğu gelince sanayiler bir anda boşaldı, işletmeler çırak bulamaz oldu. Bazı meslekler çırak bulunamadığından tarihe karıştı.

Meslek liseleri artık tercih edilmez oldu. Staj sigortasının da bir anlamı yoktu, hiçbir işe yaramıyordu çünkü. Staj sigortasını devlet sigorta olarak görmedi ki zaten, emeklilikte başlangıç olarak kabul etmedi ve etmemekte direniyor.

Çok sayıda okul ihtiyacı vardı zorunlu eğitim öğrencileri için ilave okullar açıldı, öğretmen açıklarını karşılamak için çok sayıda eğitim fakültesi açıldı, çok öğretmen mezun oldu bu fakültelerden.

Zorunlu eğitim öğrencileri liseden mezun olunca üniversite okumak istedi, her şehre birer ikişer üniversite açıldı. Mühendis diplomasıyla pazarcılık, öğretmen diplomasıyla garsonluk, sağlıkçı diplomasıyla tezgahtarlık, iktisat diplomasıyla şoförlük yapanların sayısı çoğalınca artık yadırganmaz oldu. Eğitimin kalitesi mi bozuldu bilinmez, diplomalar pek bi kıymetsiz oldu.

12 yıl zorunlu oldu ama üniversite diplomalı işsizlerin sayısı da katlandı. İşletmeler ara eleman bulamaz oldu. Çoğu işletmede Üniversite mezunlarının maaşları meslek lisesi mezunlarının maaşından aşağıya düştü.

Üniversite mezunlarının maaşları asgari ücret seviyesine düşünce çalışanlar iş beğenmez, işverenler işçi beğenmez oldu.

Şimdi soruyorum, 12 yıl zorunlu olması iyi oldu mu?