ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERE YÖNELİK VERGİ

Yeni vergi düzenlemesi, çok uluslu şirketlerden asgari kurumlar vergisi (küresel asgari kurumlar vergisi) alınmasını öngörüyor. Yıllık konsolide hasılatı 750 milyon euro ve üzeri olan çok uluslu şirketler, düşük vergilendirme yapılan ülkelerdeki faaliyetleri için asgari yüzde 15 kurumlar vergisine tabi tutulacak. Bu düzenlemeyle, Türkiye'de bulunan 1024 grup ve 2134 işletmenin vergiye tabi olması hedefleniyor ve bu sayede yaklaşık 40 milyar lira gelir elde edilmesi bekleniyor.

ASGARİ KURUMLAR VERGİSİ

Kurumlar vergisi mükelleflerinin beyanları ile hasılat ve ödeme güçleri arasında uyumsuzlukların tespit edilmesi üzerine asgari kurumlar vergisi uygulaması getiriliyor. Bu uygulama ile ödenecek vergi, beyan edilen kazancın belirli bir oranı ile gelir tablosundaki kazancın belli bir oranı matrah alınarak hesaplanacak. Ayrıca, yeni işe başlayan mükellefler 3 yıl süreyle asgari vergiden muaf olacak.

ASGARİ GELİR VERGİSİ

Gerçek usulde vergilendirilen ticari, zirai ve serbest meslek kazançlarına da asgari gelir vergisi uygulanması öngörülüyor. Bu düzenlemeyle mükelleflerin beyan edecekleri kazanç, belirlenen orandan az olamayacak ve serbest meslek kazancı elde edenler için brüt asgari ücretin altında kazanç beyan etme durumu önlenecek. Yeni başlayan mükellefler için 3 yıl süreyle asgari vergiden muafiyet sağlanacak.

KRİPTO PARALAR VE YURT DIŞINA ÇIKIŞ HARCI

Kripto varlıkların vergilendirilmesi için işlem vergisi ve gelir vergisi formülleri üzerinde çalışılıyor. Ayrıca, yurt dışına çıkış harcının 150 liradan 1500 liraya yükseltilmesi planlanıyor.

DİĞER DÜZENLEMELER

Engelli araç alımı, moto kuryelerin vergilendirilmesi, serbest meslek sahiplerinin hasılat takibi gibi alanlarda da vergi düzenlemeleri yapılacak. Bu düzenlemelerle yaklaşık 4 milyar lira gelir artışı hedefleniyor.

Editör: Sadiye Evkuran