Köyüme Dokunma Platformu köylerin mahalleye dönüştürülmesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın açıklamasını Platform Başkanı Mecdi Cengiz gerçekleştirdi.

Cengiz, "Bildiğiniz gibi 2014 yılında sayıları 30 olan Büyükşehirlere bağlı tüm köyler ve beldeler mahalleye dönüştürülmüş, tüm taşınır-taşınmaz malları belediyelere geçmiştir. Uygulamanın ekonominin ve üretimin temeli olan, tarım ve hayvancılığa telafisi zor zararlar vermesi üzerine, 2019 tarım şurasında köy tüzel kişiliklerinin değerlendirilmesi başta olmak üzere önemli kararlar alınmıştır. 2019 tarım şurasında alınan kararlara göre TBMM'de yapılan görüşmeler sonunda ne yazık ki Köy tüzel kişiliklerinin verilmemişse de, köylere önemli avantajlar içeren 7254 sayılı kırsal mahalle yasası 16 Ekim 2020 tarihinde yayımlanmıştır. Yasa ve yönetmeliğin yayımlanmasından sonra 30 Büyükşehrin 29'unda yasanın sağladığı haklardan yararlanmak isteyen mahalleye dönüştürülen yerlerin muhtarları tarafından yapılan başvurular sonucu, binlerce mahalle, yasa ve yönetmeliğin uygulama esaslarına göre kırsal mahalle statüsüne geçmiştir.

Zaman zaman gerek basın toplantıları ve bildirimleri ve sosyal medya paylaşımlarıyla, aracılığınızla Sakarya kamuoyuna duyurduğumuz gibi maalesef Sakarya Belediyeleri, yasaya başından itibaren olumsuz yaklaşmış, başvuru yapan muhtarların dilekçeleri işleme konmamış, meclis gündemine alınmamış, dilekçe veren muhtarlar yasanın açık hükümlerine rağmen belediye hizmeti alamazsınız diyerek baskı ile dilekçelerini geri almaya zorlanmışlardır. Belediyelerin yasaya aykırı bu olumsuz ve keyfi tutumları üzerine, halkı yasa konusunda bilgilendirmek, muhtarlarımızla işbirliği yapmak, ilgili ve yetkili karar mercileriyle görüşerek soruna çözüm bulmak amacıyla Köyüme Dokunma Platformunu kurduk. Platformun amaç ve ilkelerinde belirttiğimiz gibi, bu çok önemli sorunu güncel siyaset ve politikanın tamamen dışında ve üzerinde tutmak konusunda büyük titizlik göstererek, başta karar mercii olan belediyeler olmak üzere, iktidar partisi yetkilileri, STK'lar ve muhtarlarımızla çözüm odaklı işbirliği ile sorunun çözümüne katkı vermeye çalıştık.

Köylerde halkla, muhtar derneklerinde muhtarlarımızla, meslek odaları ve STK'larla yaptığımız yoğun görüşmelerde, sesimiz olan siz Sakarya Basını ve sosyal medya aracılığıyla köylerimizin geleceğiyle ilgili bu sorunu Sakarya'nın gündemine soktuk. Platform olarak öncelikli muhatabımız yetki ve karar merci olan belediyelerimiz olduğu için, başta Büyükşehir Belediyesi olmak üzere belediyelerden görüşme ve randevu talebinde bulunduk. Ne yazık ki, aylarca taleplerimize cevap verilmedi. Yaklaşık üç ay sonra Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce'nin davetiyle platform heyeti olarak çok kapsam, Sayın Başkanın sorunlara çözüm vaadi ile olumlu sonuçlanan önemi bir toplantı yaptık.

Bu toplantıda Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem Yüce, muhtarların dilekçelerinin ilçe belediyelerince usulüne uygun olarak görüşülerek, ivedi olarak dosyaların Büyükşehir meclisinde görüşülüp değerlendirilmek üzere gönderilmesi talimatı vereceklerini söylemesine ve aradan aylar geçmesine rağmen olumlu hiçbir adım atmadı. Tekrar tekrar verilen dilekçelerine konmadı, kısacası verilen sözler tutulmadı. Bir tarım ve hayvancılık bölgesi olan Sakarya'da bu durumlar yaşanırken aprik olarak bir sanayi şehri olan komşu ilimiz Kocaeli'nin sadece merkez ilçesi İzmit'te 243 mahalle kırsal mahalle statüsüne alınıyordu.

Büyük deprem afeti ve ardından seçim dönemi nedeniyle çalışmalarımızı kısmen askıya aldıysak da, devlet kademeleri, Sakarya milletvekilleri ve CİMER nezdinde temaslarımıza devam ettik. Bu yoğun çalışmalarımız sürerken ilk olarak bir köyümüzün Sakarya idare Mahkemesi'nde açmış olduğu davaya destek verdik. Adli tatilin bitişi ile görülmeye başlanacak olan bu dava, inanıyoruz ki, benzer mağduriyet ve haksızlıklara maruz kalan tüm köyler için emsal bir karar olacaktır.

Köyüme Dokunma Platformu olarak bu süreçte, köy ve doğa dostu başta olmak üzere, geniş katılımlı köy toplantılarında, her türlü kongre ve toplantılarda, ulusal ve yerel TV ve basında sorunu etkin bir şekilde kamuoyu le paylaşarak nihayetinde sorunu halkan ve bizi destekleyen STK'larla sorunu Sayın Cumhurbaşkanına kadar götürecek kararlı bir mücadele vereceğiz"dedi.

unknown-9