Türkiye’de yerel düzeyde sürdürülebilir bir sivil mekanizmanın kurulmasını ve güçlendirilmesini amaçlayan, Mersin’in de pilot illerden biri seçildiği ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’ kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan proje kapsamında UNDP proje ekibi, 2 gün boyunca Mersin’de ağırlandı.

Proje ekibi ilk gün, ‘Sivil Katılım Görev Gücü ve Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planı’nın belediye üst yönetimine aktarılması için Mersin Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Projenin yürütülmesine dair aşamaların konuşulduğu ziyarete, Genel Sekreter Olcay Tok, Genel Sekreter Yardımcısı Serdal Gökayaz, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu ile Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça katıldı.

Sivil Katılımı Güçlendirme Eylem Planı’nın taslağı oluşturuldu

İkinci gün ise ‘Sivil Katılım Görev Gücü ve Sivil Katılım Strateji ve Eylem Planı’ndaki hedeflerin Büyükşehir Belediyesi Stratejik Planı’na entegre edilmesi, uygulanması ve takibine ilişkin stratejilerin geliştirilmesi üzerine toplantı düzenlendi. Toplantıya, Mersin Kent Konseyi Başkanı Ayferi Tuğcu, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Başar Akça, çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcileri ile STK temsilcileri katılım sağladı. Toplantıda, sivil toplum kuruluşlarının karar alma mekanizmalarına katılımın artırılması, güven ve karşılıklı anlayışa dayalı sivil toplum-kamu iş birliğinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir ortam sağlanmasına yönelik eylem planı konuşuldu.

"Kentte sivil karar mekanizmalarının aktif rol almasını amaçlıyoruz"

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürü Akça, 7 pilot ilde uygulanan ‘Türkiye’de Demokratik Yerel Yönetişimin Geliştirilmesi İçin Sivil Katılımın Güçlendirilmesi Projesi’nin ayaklarından birinin de Mersin Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Akça, "Bu kapsamda tüm sivil katılım ve görev gücü bileşenleri, Mersin’de saha ziyaretlerini gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi 2019’dan itibaren zaten sivil katılıma, sivil inisiyatife değer veren, karar alma politikalarına ve mekanizmalarına bu anlayışı dahil eden bir yönetim sistemine sahip. Aslında bu projenin genel amacı da bu. Dolayısıyla Mersin, diğer illere göre bu projenin uygulanmasında, çok daha önceden başlayan özelliğini koruyor" dedi.

Projeyle kentte sivil karar mekanizmalarının aktif rol almasını da amaçladıklarını vurgulayan Akça, “Onların fikirlerinin değerlendirilmesi, önerilerin alınması sistemini biz zaten uyguluyoruz. Bu projede, kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK’lar bir araya geliyor. Göç, afet, yerinde kalkınma ve girişimcilik konularında sivil toplum ve kamu kurum kuruluşlarının Mersin’e fayda sağlayacak projelerde bir eylem planı kapsamında çalışması ve bu çalışmaların çıktılarının yakın dönemde de sunulması amaçlanıyor” diye konuştu.

"Bir eylem planı taslağımız oluştu"

UNDP’de Kıdemli Uzman Metehan Gültaşlı da proje kapsamında yerel paydaşlarla sivil katılımın güçlendirilmesine yönelik eylem planı oluşturmak için bir araya geldiklerini ifade etti. İki günlük toplantı boyunca hem sivil toplum kuruluşlarının, hem de Büyükşehir Belediyesinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelerek, ’Mersin’de sivil katılımın güçlendirilmesi için neler yapılabilir?’ konusunda çalışmalar yaptıklarını anlatan Gültaşlı, "Özellikle bu eylem planının, Büyükşehir Belediyesinin yerel seçim sonrası hazırladığı yeni stratejik plana dahil edebilecek nitelikte, onlara da katkı sunacak şekilde, özellikle sivil toplum temsilcileriyle iş birliği içinde olmasına dikkat ederek, çok güzel çalışmalar yaptık. Bir eylem planı taslağımız oluştu ve taslağımızı iyice olgunlaştırdık. Büyükşehir Belediyesi ile bu iş birliğinin, özellikle Mersin’de zaten gelişmiş olan sivil katılım kültürüne de büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz” diyerek, yerelde katkı sağlayan tüm paydaşlara verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

"Projeyi daha da ileriye taşıyan bir şehir olduğumuzu düşünüyoruz"

Mersin Girişimci İş Adamları Derneği ve Mersin Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi Alper Girgeç ise hem Büyükşehir Belediyesinin, hem de Mersin Kent Konseyi’nin, sivil toplumun yerelde güçlenmesiyle ilgili bugüne kadar yürüttükleri çalışmalar olduğunu söyledi. Bunları bu proje kapsamında daha kurumsal hale getirip, daha ileriye taşımak hedefiyle destek olmaya çalıştıklarını ifade eden Girgeç, "Bu yapıyı daha sonra, Mersin Kent Konseyi üzerinden devam ettirmeye çalışacağız” dedi. Büyükşehir Belediyesinin, sivil toplumun geliştirilmesi için oldukça hassas bir tutum sergilediğini de belirten Girgeç, "Aynı masa etrafında çok büyük bir istekle ve hevesle katılan çok sayıda sivil toplum örgütü olduk. O yüzden bizler, bu projeyi daha da ileriye taşıyan bir şehir olduğumuzu düşünüyoruz” diye konuştu.

Girişimci İş Kadınları Derneği Üyesi Gülçin Sakarya da projenin çok kapsamlı olduğunu ve farkındalıkları artırdığını kaydetti. Sakarya, "Her ne kadar dijital ortamlarda bazı bilgiler yayınlansa da, birebir toplantılarda daha çok bilgi sağlandığını düşünüyorum" dedi.

Kaynak: iha