Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sakarya Söğütlü'de tavuk çiftliği icradan satılacak

Serdivan'da 798 m² arsa icradan satılık Serdivan'da 798 m² arsa icradan satılık

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sakarya İli, Söğütlü İlçesi, Yeniköy Mahallesinde kain 150 ada 33 no' lu parsel sayılı 3.02641 m2 yüzölçümlü, "Bir Katlı Betonarme Kümes Ve Bakıcı Evi Ve Tarlası" vasıflı taşınmazın tamamı borçlu adına kayıtlı olup haciz şerhi yer almaktadır.
Söz konusu parsel ve yan parseli ile birlikte kullanılan 111 m2 oturma alanlı zemin+1 katlı ev yapısı bulunmaktadır. Yapının çatısı ahşap çatı üzeri saç kaplı, dışı sıvalı, boyalı doğramaları ahşaptır. Binanın 59 m2'si söz konusu parsel üzerinde yer almaktadır. Binanın bir kısmı I-B bir kısmı da H-A grubu olarak alınmış olup yapının hali hazır durumu ile yıpranma oranı %25'dir.EvYapısının değeri:(59m2*2250,-1TL/m2*0,75)(59m2*1550,-TL/m2*0,75) [ampersand] 99.562,50 *68.587,50=168.150,00- TL
Söz konusu parsel ve yan parseli ile birlikte kullanılan 45 m2 oturma alanlı tek katlı ev yapısı bulunmaktadır. Yapının çatısı ahşap çatı üzeri saç kaplı, dışı sıvalı, boyalı doğramaları ahşaptır. Yapının kapısı kapalı olduğundan değerlendirmesi dışarıdan ve komşu beyanlarından yapılmıştır. Binanın 18 m2'si söz konusu parsel üzerinde yer almaktadır. Yapı II-B grubu olup yaşı ve hâlihazır durumu göz önüne alınarak yıpranma oranı % 25'dir Ev Yapısının değeri:(18 m2*1550,-TL/m2*0,75) =20.925,00- TL Söz konusu parsel ve yan parseli ile birlikte kullanılan 80 m2 oturma alanlı tek katlı depo yapısı bulunmaktadır. Yapının çatısı ahşap çatı üzeri saç kaplı, dışı sıvalı, boyalı doğramaları ahşaptır. Yapının kapısı kapalı olduğundan değerlendirmesi dışarıdan ve komşu beyanlarından yapılmıştır. Binanın 15 m2'si söz konusu parsel üzerinde yer almaktadır. Yapı İİ-A grubu olup yaşı ve hâlihazır durumu göz önüne alınarak yıpranma oranı % 25'dır.Depo Yapısının değeri:(15 m2*1050,-TL/m2*0,75) = 11.812,50- TL Parsel üzerinde zemin + 1 katlı ahır yapısı bulunmaktadır. Yapının zemin katı 615 m/, 1. Katı da 1170 m2 kullanım alanlıdır. Yapının çatısı ahşap çatı üzeri saç kaplı, dışı sıvalı, boyasız doğramaları ahşaptır. Yapı II-B grubu olup yaşı ve hâlihazır durumu göz önüne alınarak yıpranma oranı % 25'dir. Ahır değeri: (1.785,00 m2*1550,-TL/m2*0,75) = 2.075.062,50- TL Parselin bulunduğu mevkii, yüzölçümü, imarı ve civar emsal emlak alım-satım rayiçlerine göre m2'si 125,-TL'dir. Parselin zemin değeri: (3.026,41 m2*125-TL/M2) 378.301,25- TL Parselin yapılar dahil toplam değeri(378.301,25 +168.150,00 + 2.075.062,50 + 20.925,00 +11.812,50) =2.654.251,25-TL
İmar Durumu :Söğütlü Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre 150 ada 3 parsel 1/1000 ölçekli uygulama imar planı ile 1/5000 ölçekli nazım imar planı dışında olduğu, Sakarya İli Kuzey ve Doğu Planlama Alt Bölgeleri 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni planında kapsamında Özel Mahsul alanın da kaldığı ifade edilmiştir. Söz konusu parsel güney batıdan yola cepheli, Yeniköy Camiinin 815 m. güneydoğusunda, Yeniköy İlkokulunun 833 m. güney doğusunda ve Yeniköy iç yoluna cephelidir. Parsel düz bir topoğrafyaya sahip olup, tüm belediye hizmetlerinden kısmen yararlanmaktadır.
Kıymeti 2.654.251,25 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler :Krokisinde T harfi ile gösterilen yapı 150/30 No'lu parsele 51.36 m2 tecavüzlüdür[ampersand] dosyasında mevcuttur.
1. Satış Günü 14/06/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
2. Satış Günü 18/07/2022 günü 15:00 - 15:05 arası
Satış Yeri : Mezat Salonu - Camili Mahallesi (Adalet Sarayı) ADAPAZARI / SAKARYA

Detaylı bilgi için tıklayınız