Beş gün süren bu eğitimde, toplam 37 personel, deprem anlarında enkaz altında kalanları kurtarma, yaralıların tespiti ve güvenli bölgelere tahliyeleri gibi kritik konularda derinlemesine bilgi ve tecrübe kazandı. Eğitim, Sakarya AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü’nde gerçekleşti ve katılımcılar, acil durumlarda daha etkin ve koordineli hareket edebilme becerilerini geliştirdi. Bu işbirliği, il genelindeki acil durum müdahale kapasitesini artırarak toplumun afetlere karşı direncini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Editör: Sadiye Evkuran