Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi arsa satacak

Gıda ürünleri alınacak Gıda ürünleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Mülkiyeti Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait olup 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planına göre “Ticaret+ İmalathane Tesis Alanı” olarak planlanan Sakarya İli Erenler İlçesi Erenler Mahallesi 13454 parsel nolu 24108,57 m² yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın satışı.

MADDE–2. ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDE VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Sakarya Büyükşehir Belediyesi, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkalığı, Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden 1.000,00 TL (BinTürkLirası) karşılığı temin edilebilir.
               
MADDE–3. İHALENİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
İhale; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 36.  maddesine göre Kapalı Teklif Usulü ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, 26.07.2022 Salı günü saat 15:00’da yapılacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız