Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Kocaeli Körfez'de 3+1 95 m² daire icradan satılık

Gıda ürünleri alınacak Gıda ürünleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Taşınmazlar meskûn mahalde konumlu olup çevresinde yoğun olarak konut+ticari yapılaşmaları bulunmaktadır.Yol, su, kanalizasyon, çevre temizlik gibi belediye hizmetlerinden ve elektrik, telekomünikasyon gibi diğer kamu hizmetlerinden yararlanmaktadır. Parsel geometrik olarak dikdörtgen formdadır. Parselin topografik yapısı eğimsiz olup zemin parametreleri inşaat yapımına uygundur.Taşınmaz üzerinde betonarme karkas olarak inşa edilmiş A, B ve C olmak üzere 3 adet blok yer almaktadır. Kıymet takdiri istenen taşınmaz, 10.09.1993 tarih, 264/42 sayılı yeni yapı ruhsatı, 08.08.2000 tarih, 4/24 sayılı onarım güçlendirme ruhsatı, 21.09.2006 tarih, 370/59 sayılı onarım güçlendirme ruhsatı bulunan, kat mülkiyeti tesis edilmiştir. Satışa konu C Blokparselin kuzeyinde konumludur. Ana gayrimenkul, bodrum kat + zemin kat + 4 normal kat olmak üzere toplam 6 katlı olarak inşa edilmiştir. Ana yapıda bodrum katta, sığınak, kalorifer dairesi ve müştemilat, zemin, 1, 2, 3 ve 4. normal katların her birinde 2?şer adet mesken bulunmakta olup 10 adet bağımsız bölüm kayıtlıdır. Ana yapıda bina girişi bodrum kat seviyesinden ve kuzeybatı cepheden verilmiştir. Konu taşınmazın dış cephesi sıvalı ve akrilik boyalı vaziyettedir. Ana gayrimenkulün merdivenleri, merdiven sahanlıkları ve giriş holü mermer kaplı, merdiven korkulukları demir doğrama olup dış kapısı demir kapıdır. Binada asansör bulunmaktadır. Söz konusu binanın etrafı betonarme duvar ile çevrilidir.
TAŞINMAZLARIN İMAR DURUMU
Taşınmaz Körfez Belediyesi 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı” kullanımında kalmaktadır. Parseldeki yapılaşma koşulları Blok yapı nizamı, kat adedi 3 kat olarak belirlenmiştir. Taban Alanı Katsayısı (TAKS) = 0,40, Kat Alanı Katsayısı (KAKS) = 1,20 ve çekme mesafeleri imar yolu cephelerinde min. 5,00 metre ve yan bahçe min. 3,00 metredir. 328 ada 20 parsel sayılı taşınmaz 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi uygulaması sonucu oluşmuş imar parselidir.
1 NO'LU TAŞINMAZINÖzellikleri : Kocaeli İl, Körfez İlçe, 328 Ada, 20 Parsel, YARIMCA(ŞUYULANDIRMA) Mahalle/Köy, C Blok Zemin Kat 1 Nolu Nolu Bağımsız Bölüm.Satışa konu olan 1 no.lu bağımsız bölüm, binanın giriş cephesine göre sağ cephede ve zemin katında konumludur. Söz konusu bağımsız bölüm mimari projesine göre; antre, salon, mutfak, 3 adet oda, 1 adet banyo, 1 adet wc ve 2 adet balkon plan tertibinde olup net 95,75 m² alanlı, brüt 108,20 m² alanlıdır. Bağımsız bölümün içerisine girilememiş olup yerinde yapılan incelemesine göre giriş kapısı çelik kapı, pencere doğramaları PVC malzemeden mamül olup çift camlıdır. Söz konusu bağımsız bölüm iskân amaçlı olarak kullanılmakta olup borçlu Kadir Demir?in ikamet ettiği tespit edilmiştir.