Cumhuriyetin kuruluşundan itibaren Kocaeli İl’ine bağlı bir ilçe idi Adapazarı.

1954 yılında kabul edilen bir yasa ile Sakarya adı ile İl oldu.

1 Aralık 2019 ‘da 65 yaşında olacak ilimiz.

Resmi gazetenin 22.06.1954 tarih ve 8735 Sayılı Nüshasında yayımlanan 6419 sayılı kanunla kurulduk.

Kuruluş kanunumuzun 1. Maddesi; 

İlişik (1) sayılı cetvelde gösterildiği  veçhile Kocaeli vilâyetine bağlı Adapazarı kazası kaldırılarak merkezi Adapazarı olmak ve yine Kocaeli vilâyetine bağlı Akyazı, Geyve, Hendek  ve Karasu Kazalarını ihtiva etmek üzere (Sakarya) adiyle yeniden bir  vilâyet kurulmuş ve eski Adapazarı kazasını ihtiva eden nahiye ve köyler Sakarya vilâyetinin merkez kazasına bağlanmıştır.

Kaza yani İlçe olmaktan 6419 sayılı kanunla kurtulan Adapazarı,

2012 tarih ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yeni den kaza yani ilçe oldu.

6419 sayılı kanunla 6360 sayılı kanun arasında kimler geldi kimler geçti ?

İşte Valilerimiz ; Mehmet Nazım ÜNER, Eşref KURT, Sedat KİRTETEPE, Ertuğrul ÜNLÜER, Alaattin ERİŞ, Muzaffer Naci ÇEREZCİ, Mustafa UYGUR, M.Necdet KAMBUR, Sadri TURAN, Mehmet ALDAN, Hayri KOZAKÇIOĞLU, Nurettin TURAN, Erdoğan ATASOY, Enver HIZLAN, Erdinç BÜYÜKAKALIN, Gökhan AYDINER, Yener RAKICIOĞLU, Mustafa Cahit  KIRAÇ, Nuri OKUTAN, Hüseyin ATAK, Mustafa BÜYÜK, Hüseyin Avni ÇOŞ, İrfan BALKANLIOĞLU ve Ahmet Hamdi NAYIR.

Belediye Başkanlarımız; Osman KANGAL, İbrahim OCAKLI, Murat AYDOSTU, Ömer DİYARBAKIRLIOĞLU, Emin Muharrem GÜNER, Salih YÖNTEM, M.Faik ABASIZ, Hacı Hasan EMİROĞLU, Ahmet Faik ABASIYANIK, İhsan KOÇAK, İzzet Şükrü ENEZ, Suavi DAMALI, Ali Necdet GÜVEN, Cevat ÖZSUNAY, Eşref ERKUT, Sedat KİRTETEPE, Ertuğrul ÜNLÜER, M.Vedat ÖNSAL, İbrahim KANGAL, Selahattin GÜRDRAMA, Meziyet Sevim SÖZER, Ünal OZAN, Behçet DERYAOĞLU, Hikmet OĞUŞ, Turgut ARABACIOĞLU, Erkal ETÇİOĞLU, Aziz DURAN, Zeki TOÇOĞLU ve Ekrem YÜCE.

Sakarya'nın il olmasından sonra yapılan genel seçimlerde DP 8, CHP 13, AP 16, YTP 2, MSP 1, Demokratik Parti 1, ANAP 12, HP 1, MDP 1, DYP 8, RP 3, FP 2, DSP 2, MHP 6, AKP 30, İyi Parti 1 olmak üzere 107 kişiyi milletvekili olarak, AP 5, CHP 1 Cumhuriyet Senatosu üyesini TBMM’ne gönderdi.  

1954'ten sonra yapılan genel seçimlerde Sakarya'dan toplam 107 milletvekili, 6 senatör seçildi.

İçlerinden Bakanlarımız çıktı.

Bakanlarımız; İsmail Rüştü AKSAL, Ekrem ALİCAN, Nuri BAYAR, Hayrettin UYSAL, Hasan Fehmi GÜNEŞ, İsmail MÜFTÜOĞLU, Mehmet GÖLHAN, Ersin TARANOĞLU, Nevzat ERCAN, Cevat AYHAN ve Ayşenur İSLAM.

Evet gelip geçenler bunlar.

Hepsine saygı, sevgi selam olsun.

Cadde, sokak, okul isimleri vermek suretiyle anısı ve hizmetleri yaşatılanlar var.

Yerel Yöneticilerimiz ; İl oluşunun 65. Yılını kutlayacak olan Sakarya’mıza hizmet vermiş olanların tamamının adını, anısını, hizmetlerini yaşatmak için onları unutmamak üzere sizlerden gereğini yapmanızı beklioruz.

Haydi görev başına…

BÜLENT ECEVİT

Türk siyasetine 51 yılını verdi.

CHP ve DSP’de Genel Başkanlık koltuğuna oturdu.

Bakanlık, Başbakan yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Beş kez hükümet kurdu ve Başbakan oldu.

Birinci Başbakanlığı döneminde

Kıbrıs Fatihi ünvanını aldı.

Adı dağlara taşlara yazıldı.

O Halkının Karaoğlan’ı idi.

Amerika Birleşik Devletlerine rest çekti.

Gölge etmeyin başka ihsan istemeyiz sözünün izi halen akıllarda.

Güvenilir insandı.

Sloganı GÜVEN TÜRKİYE herkes tarafından sahiplenildi.

Yetmişbeş milletvekili ile TBMM ‘de tek başına hükümet oldu ve güvenoyu aldı.

Terörist başı Apo’yu,

Terör Örgütü Liderlerinden Şemdin Sakık’ı,

Derdest ederek Yüce Türk adaletinin önüne çıkaran hükümetlerin başbakanı idi.

1999 depremini yaşayan ilimize yaralarımızı sarmak için büyük emekler verdi.

İlk Sendika, Grev ve Lokavt yasasının altında çalışma bakanı olarak imzası vardı.

Memurlara Sendikal hak ilk onun zamanında yasalaştı.

Toprak tarım reformunu gerçekleştirdi.

Toprak işleyenin, su kullananın dedi.

Demokrasi, hukuk onunla bir başka güzeldi.

O bir yazar,

O bir şairdi.

Onun adının da Sakarya yaşatılması yakışır diye düşünüyorum.

Pek o kadar göremesek de uzağı

kuşların uçuşundan belli

bir şeyler olacak yarın

öbürgünden önemsiz

yarından önemli…

Dizeleri pek çoğumuzun aklında,

Yakışanı yapalım ve Ecevit Sakarya’da da şanına yakışır bir şekilde anılsın.

Vefa bir semt olduğu gibi,

İnsanlarda var olması gereken bir duygudur aynı zamanda.