Sevgili okurlar,
Önümüzdeki 31 Mart 2024 Tarihinde, "
yerel seçimler" var..
"Yerel seçimlerden" ne anlıyoruz?
Demokratik ülkelerde," 
seçimler, demokrasinin vazgeçilmez" müesseseleridir..
Türkiye Cumhuriyeti, Cumhurbaşkanlığı Devlet Yönetimi içinde, 
"genel seçimler ile cumhurbaşkanlığı seçimleri" yapıldı.
"Genel seçimler" ile her il seçim bölgesinde seçilen milletvekilleri belirlendi ve bu vekiller halkın oyları ile seçilerek, Mecliste(TBMM) yemin edip göreve başladılar.

Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili olarak ta, seçimler yapıldı.. Cumhurbaşkanı da belirlendi ve görevini sürdürüyor..

DEMOKRATİK HAK SEÇİMLER?
Bu seçimlerin," beş yıllık periyot için yapıldığının", altını çizelim..
Şimdi sırada, 
"yerel seçimler" var..
Yerel seçimler; 
"Büyükşehir belediye ile ilçe belediye başkanları, yerel belediye meclis üyelerinin seçimi ve muhtarlık seçimlerini" öngörüyor..
Bu seçimlere katılacakları, 
"Yüksek Seçim ve İl, İlçe seçim başkanlıkları" listeleri, askıya çıkardı..
Seçim sürecinin önemli eşiklerinden biriydi bu!
Sonra, seçimlere katılacak adayların belirlenmesi sürecini yaşadık..


ADAYLARIN KİMLİĞİ?
Bu sürecin en önemli kurumunu teşkil eden "siyasi partiler", kendi büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları ile belediye meclis üyelerini belirleyerek, listeler Yüksek Seçim Kurulu'na sunuldu..
Bu arada, 
"seçimlere katılacak bağımsız adaylarda", başvurularını yaparak, seçim listelerine adlarını yazdırdılar..
Aynı şekilde, köy ile mahalle statüsünde olan merkezlerde de 
"muhtar adayları, azalarının isimlerini" ilçe seçim kurullarına bildirdi..
Bütün bu eşikleri aşıp, şimdi propaganda günlerini yaşıyoruz..
Adaylar meydanlarda kendilerini tanıtıyorlar, ait oldukları siyasi partilerin, belediyecilik üzerine, yönetim anlayışlarını paylaşıyorlar..
Burada seçmenler için,"
 olmazsa, olmaz, adayın hangi partinin adayı" olduğudur..
Daha sonra, 
"adayın kimliği, özgeçmişi, başarıları, tanınırlığı, kabiliyeti ve kapasitesi ile ilgili alan çalışmaları" bizi bekliyor..

BEŞ YILLIK ULVİ GÖREV?
Kısacası, "kenti beş yıllığına yönetecek belediye başkanı ile belediye meclis üyelerini seçerken, vatandaşımızın daha ziyade dikkate aldığı husus, partilerden yana tavır sergilenmesi" ile noktalanıyor!
"Kişinin iktidar partisinden mi, iktidar ortaığı mı, muhalefet partilerden mi olduğu kadar, bu siyasi partilerin temsil ettiği fikir, dünya görüşü, devletin yönetimi ile ilgili olarak, ekonomik, sosyal, hukuk, laiklik ve dini değerlere bakışı ile kadroları, bu bağlamda en önemli kıstaslar olarak" sorgulanıyor..
İlimiz Sakarya'nın nüfusu merkez ile birlikte 1 Milyon 300 Bini aştı..
Bu dilim içinde merkezde üç ilçe ve taşrada da 13 ilçe seçim bölgesi var..
Bir de
 "Büyükşehir Belediye Başkanı" seçimi düşünüldüğünde, Sakarya'da 17 Seçim bölgesinin olduğunu görürüz..

İLK BELEDİYE UYGULAMALARI?
Tarihi bilgilere başvurursak, Türkiye'de ilk belediyecilik uygulamasının, 1885 Yılında Kırım Savaşı sonlarında Şehremâneti" adıyla "İstanbul'da" kurulmuştur.
Türkiye'de büyükşehir belediyeleri, 1984 Yılından itibaren ihdas edilmiş ve halen bu uygulama Türkiye'nin belli başlı kentlerinde uygulamaya sokulmuştur.
Şimdi bütün bunları, neden mi yazdım?
Nedeni açık değil mi?

"İnsanımızın eğitim durumu, eğitime verdiği önem, kenti emanet edeceği kişinin, dürüstlüğü, tarafsızlığı, adalet anlayışı, dünya görüşü, ahlaki değerlere verdiği önemi, en sona bıraktım, zira süreci bir öğrensinler" diye!?
"Öğrensinler" diye elbette, "öğrensinler" diye de, bu yazıları kimler okuyacak ki?
Kimler okuyacak, bilgilenecek ki?
Bunun için bir zahmete girmek gerekmez mi?
Haydi bu yazıyı okuma imkanınız olmadı, insan merak etmez mi?


BİR NEVİ YURTTAŞLIK SINAVIDIR BU?
Bir nevi "yurttaşlık sınavıdır" bu seçimler..
"Okulda öğrendiklerimiz ile yaşam içindeki tecrübelerimiz ışığında, bilgilerimizin test edilmesidir", bu bir nevi?
Biz, 31 Mart 2024 Tarihinde, kimi, neden seçeceğiz?
Sandık başına gidip te, oyumuzu kim için, neden kullanacağız?

"İşte bu soruları sorduğumuz ve cevabını bulmaya çalıştığımız da, bu yukarıdaki bilgilere de ulaşmanız" mümkündür..
Sonuç olarak, bu kenti, bu ilçeyi beş yıllığına yönetecek olan başkan ve belediye meclis üyeleri ile mahalle muhtarı ve azalarını bu seçimde oylarımız ile belirleyeceğiz..
Belediye Başkanı ne mi yapar?
Ya belediye meclis üyelerinin görevleri?
Mahalledeki muhtarınız ve azalar?


ANAHTARI EHLİNE VERELİM!
Bütün bu seçilmişlerin, "beş yıl içinde üstlenecekleri görevler, yapacakları ve emanet aldıkları kentin anahtarına bir helal getirmeden, eşit, adil, hak, hukuk temelinde, kamu yararına, insanlarımızın menfaatine yapacakları işleri denetleme görevi", yine bizlere düşüyor..
O zaman, 
"iyiyi, doğruyu, dürüstü, işin ehlini, layık olanı, adaletine, hak, hukuk bilincine güvendiklerimizi seçerek işbaşına getirelim ki", kentimiz, ilçemiz güllük, gülistanlık, yaşanır bir kent, ilçe, belde olsun!
Adaylar, teveccühünüzü bekliyor!

Yusuf Cinal yazıyor, 15 Mart 2024