Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sakarya Karasu'da 56 m² 2+1 konut açık artırma ile satılacak

SGK Karasu'da taşınmaz satacak SGK Karasu'da taşınmaz satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre,  Karasu Belediyesi İmar Müdürlüğü'nden ekspertiz tarihi ile alınan bilgiye göre taşınmazın konumlu olduğu parsel, 05.12.2008 onay tarihli, 1/1000 ölçekli uygulama imar planına göre; Konut Alanı sınırları içinde kalmakta olup Ayrık Nizam 3 Kata Müsaadeli, Taks:0,40, Kaks:1,20, ön yoldan 5 metre, arka yoldan 3 metre çekme mesafesinde yapılaşma şartlarına haizdir. 
Tarafımıza ibraz edilen tapu ile değerlemesi yapılan gayrimenkulün ada / parsel bazında yerinin doğruluğu imar paftasından kontrol edilmiştir.
Mahallinde yapılan incelemelerde kanuni takip talebi olması sebebi ile mal sahibi ile iletişime geçilmeden taşınmazın keşfi dışarıdan yapılmıştır. Taşınmazın keşfinin dışarıdan yapılmış olması sebebi ile alan, mimari planlama ve dekorasyon özellikleri hakkında bilgi edinilememiştir.
Karasu Belediyesi' nde konu taşınmazın bulunduğu ana yapıya ait 14.10.2004 tarih ve 46/04 sayı ile taşınmazın konumlu olduğu binanın tamamı için verilmiş olan yeni yapı ruhsatı incelenmiştir.
Karasu Belediyesi' nde konu taşınmaza ait 25.05.2006 tarih ve 193 sayı ile yeni yapı ruhsatına binaen verilmiş olan yapı kullanma izin belgesi incelenmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız