Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 15 yaş ve üzeri kişiler arasında işsiz sayısı, Aralık ayında bir önceki aya kıyasla 12 bin kişi azalarak 3 milyon 98 bine düştü. Bu dönemde işsizlik oranı, erkeklerde %7,1 ve kadınlarda %12 olarak kaydedildi.

İstihdam alanında ise olumlu bir gelişme yaşandı; Aralık ayında istihdam edilen kişi sayısı bir önceki aya göre 399 bin kişi artarak 32 milyon 56 bine ulaştı. İstihdam oranı da %48,8 olarak gerçekleşti, bu oran erkeklerde %66,1, kadınlarda ise %31,9 oldu.

İşgücü piyasasında genel olarak işgücüne katılım oranı da artış gösterdi. Aralık ayında işgücü, bir önceki aya göre 387 bin kişi artışla 35 milyon 154 bine yükseldi ve işgücüne katılma oranı %53,5 oldu. Erkeklerde işgücüne katılma oranı %71,1, kadınlarda ise %36,3 olarak belirlendi.

Genç nüfus arasında işsizlik oranı da dikkate değer bir düşüş göstererek, bir önceki aya göre 0,8 puan azalarak %15,5 seviyesine indi. Bu yaş grubunda işsizlik oranı, erkeklerde %11,5 ve kadınlarda %22,8 olarak tahmin edildi.

Ancak geniş tanımlı işsizlikteki artış endişe verici bir tablo çizdi. DİSK-AR'ın TÜİK verilerine dayandırarak yaptığı hesaplamalara göre, geniş tanımlı işsiz sayısı Aralık ayında 9 milyon 656 bine ulaştı ve bir önceki aya göre yaklaşık 1 milyon kişilik bir artış yaşandı. Geniş tanımlı işsizlikteki bu sıçrama, işgücü piyasasındaki potansiyel işgücü sayısındaki artışa işaret ediyor. Bu durum, zamana bağlı eksik istihdam ve iş arayıp bulamayan ya da hemen işe başlayamayacak durumda olan kişilerin sayısındaki artışın göstergesi olarak yorumlanıyor.

Editör: Hüsameddin Acar