İçişleri Bakanlığı, son dönemde meydana gelen boğulma vakalarına karşı valilikleri uyardı. Bakanlık “Suda Boğulma Olaylarının Önlenmesine Yönelik Alınacak Tedbirler” konulu genelge ile valiliklerden can güvenliği riski taşımayan deniz, göl, gölet gibi yüzülebilir yerlerin her yıl Mart ayının sonuna kadar “yüzme alanı” olarak belirlenmesini istedi.

Ahibaba kesintisiz içme suyuna kavuşacak Ahibaba kesintisiz içme suyuna kavuşacak

Genelgede denizler, göl ve göletler, barajlar, sulama kanalları, akarsu yatakları ve havuzlarda meydana gelebilecek boğulma olaylarının ve can kayıplarının önlenmesi açısından büyük önem arz ettiği belirtildi. 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11’inci maddesince “il sınırları içinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteaallik emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması ve önleyici kolluk yetkisi valinin ödev ve görevlerindendir.

Bunları sağlamak için vali gereken karar ve tedbirleri alır” hükmü hatırlatılarak, boğulma olaylarının önüne geçilmesi için valiliklerden şu tedbirleri almaları istendi: