Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Sakarya Hendek'de 6.825 m2 tarla mahkemeden satılıktır

Gıda ürünleri alınacak Gıda ürünleri alınacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sakarya ili Hendek ilçesi Şeyhler Mahallesi Erenler Altı mevkii 133 ada 35 parselde kayıtlı 6.825,79 m² miktarında ve ?Tarla ? nitelikli taşınmaz. İMAR DURUMU : Taşınmazın Sakarya 1/25000 ölçekli Çevre Düzeni Planı dahilinde olup?Dikili Tarım alanı ?niteliğinde kaldığı,
MEVCUT DURUMU: 07.05.2022 tarihinde mahallinde yapılan incelemede, Sakarya ili Hendekİlçesi ŞeyhlerMahallesi Erenler altı mevkii 133 ada 35parsel sayılı 6.825,79 m2 miktarında ki ?Tarla? niteliklitaşınmazın halihazıra bir kısmında yer yer orman envali ağaçların bulunduğu, bir kısmında ise yer yer boş alanlardan ve yer yer dikenlik alanlardan oluştuğu görülmüştür. Halihazırda taşınmaz üzerinde herhangi bir tarımsal faaliyet yapılmamaktadır..Taşınmaz yer yer %5-15 eğimli olup, tınlı-killi toprak yapısına sahiptir. Taşınmazda zirai gelir elde edilebilecek herhangi bir ürün bulunmadığı, Taşınmaz Asfalt yola yaklaşık 310 m ,Hendek şehir merkezine yaklaşık 8 km, mahallemerkezine yaklaşık 1,0 km , D100 Karayoluna ise 4,50 km mesafededir. Dörtgen bir geometrik yapıya sahiptir. %2-20 arası bir meğile sahiptir. Stabilize yoldan ulaşımı vardır. İçerisinde yaklaşık40,00 m² büyüklüğünde komşu parsele kurulu tesise (Kümes)ait olduğu anlaşılanbasit çelik konstrüksiyondan imal edilmiş ve trapez saçla kaplanmiş yapı bulunmaktadır.Yapı yıpranma payı %15 kabul edilecektir. Emsal karşılaştırma yöntemi ile değerleme yapılan taşınmaz için aynı konumda m² fiyatlarının keşif tarihi itibariyle zirai değeri hariç çıplak olarak 78,00-101,00 TL/m² arasında olduğu, Sakarya ili Hendekİlçesi ŞeyhlerMahallesi Erenler Altı mevkii 133 ada 35 parsel sayılı taşınmazın keşif tarihi itibariyle m² değerinin 80,00 TL edeceği buna göre;
Arazi Değeri = 6.825,79 m² x 80,00 TL/m²= 546.063,20TL Yapı Değeri= 40,00m² x425,00Tl/m² x (1-0,15)= 14.450,00TL

Detaylı bilgi için tıklayınız