5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla açıklamalarda bulunan Türkiye Çimento Üreticileri Birliği-TÜRKÇİMENTO Yönetim Kurulu Başkanı ve aynı zamanda Aşkale Çimento İcra Kurulu Başkanı olan Fatih Yücelik, karbon salınımını azaltmanın formülü olarak yeşil çimentoyu işaret etti.

İklim Değişikliği ile mücadele kapsamında düzenlenen Yeşil Mutabakat ile üzerine hassasiyetle odaklanılan sektörlerden biri olan çimento sektörünün birinci gündem maddesinin yeşil çimento üretimi olduğunu ifade eden Yücelik, alternatif hammadde ve yakıt kullanılması, enerji verimliliği çalışmaları ve dijitalleşme denkleminin düşük karbonlu çimento üretimi için vazgeçilmez olduğunu vurguladı. Yücelik, açıklamasında şöyle devam etti:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yayımlanan tebliğ ile ülkemizde kullanılacak çimentodaki klinker oranının düşük tutulması ve böylece karbon salınımının azaltılması yasal bir zorunluluk haline gelmiştir. Bu tebliğ sayesinde önümüzdeki 10 yılda; sektörde 11 milyon ton karbon salınımı azaltılabilecek. Bu sayede 1,3 milyon ton petrokok ve kömür ithalatının önüne geçilebilecek. Böylelikle, 500 milyon ağaca eş değer çevresel fayda sağlanabilecek potansiyele sahip olacağız”

Avrupa Birliği tarafından yürürlüğe konulan Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın getireceği ek maliyetlerin de üstesinden gelebilmenin yolu olarak yeşil çimentoyu gördüklerini izah eden Fatih Yücelik, bir yandan çimento sektörünün alternatif yakıt ve hammaddeye erişiminin önündeki engellerin kaldırılmasına vurgu yaparken, bir yandan da kamu kurumları, üniversiteler ve iş dünyasının ortak çalışmasının gerekliliğini hatırlattı.

120 milyon tona eş değer üretim kapasitesine sahip olan Türk çimento sektörünün Dünya’nın çimento süper gücü olduğunun altını çizip Avrupa’nın lider, Dünya’nın ise beşinci büyük üreticisi olduğunu da not olarak ekleyen Yücelik, “Düşük karbonlu üretim yol haritamızda da belirttiğimiz gibi, bu yolda alternatif yakıt ve hammadde kullanımı, üretimde klinker kullanım oranını azaltma, enerji verimliliği ve teknolojik yatırımlar bizim sektör olarak en kritik konularımız. Hesaplarımıza göre 2023 yılında 2 milyon ton atık kullanarak enerji ihtiyacımızın yaklaşık %15’ini alternatif yakıttan elde ettik. Ayrıca yine 2023 yılında 5,8 milyon ton alternatif hammadde kullandık. Karbon emisyonu azaltımı için alternatif yakıt ve hammadde kullanımı kadar enerji verimliliği odaklı üretim yapmak da önemli. Enerji verimliliğini sağlamak üzere; üretim esnasında bacadan atılan gazın geri kazanımı yoluyla ‘atık ısı geri kazanım’ tesisleri kuruyoruz. Güncel rakamlarla, öz sermayelerle 17 fabrikada kurulu 26 hatta toplam 154,5 megawatt gücünde enerji üretiliyor. Bu rakam, yaklaşık 618 bin hanenin günlük elektrik tüketimine karşılık geliyor. Yani, yaklaşık 2,5 milyon kişinin elektrik tüketimine eşdeğer bir miktardan bahsediyoruz. Enerjinin çimento üretim maliyetindeki oranının %80 seviyesinde olduğu göz önüne alındığında atık ısı geri kazanımı yoluyla ürettiğimiz enerjinin hem çevresel hem de ekonomik getirisini görebiliriz.” ifadesine yer verdi.

Sektörün 2053 net sıfır karbon hedefine doğru emin adımlarla ilerlediğini; yeşil dönüşümle dijital dönüşümün ortaya koyduğu ikiz dönüşüme toplumsal dönüşümün de eşlik etmesi gerektiğini ve böylece bir üçüz dönüşümün başlatılması ihtiyacını hatırlatan konuşmasında Yücelik, çimento sektörünün gelecek vizyonunu ortaya koydu.

Kaynak: iha