Denizli Sanayi Odası (DSO) Verimlilik Komisyonu öncülüğünde Pamukkale Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenecek verimlilik çalıştayında, Denizli için ‘Verimlilik Raporu’ ve bir ‘Verimlilik Yol Haritası’ ortaya çıkarılacak.

DSO Denizli Sanayisi Verimli Çalıştayı’nda tüm gün boyunca farklı meslek gruplarının temsil edileceği geniş katılımlı bir ortamda, Denizli’de meslek gruplarının faaliyet alanlarına yönelik mevcut durumun değerlendirilmesi, işletmelerde verimlilik çalışmalarına dayanak oluşturan uygulamaların ne kadar etkin yürütüldüğü ve işletmelerin verimlilik çalışmaları kapsamında neler beklediklerinin ortaya çıkarılması hedefleniyor. Aynı zamanda verimlilik panelinin yer alacağı çalıştayın sonuçları ve anket sonuçları proje ekibi tarafından bilimsel yöntemlerle değerlendirilip, Denizli için ‘Verimlilik Raporu’ ve bir ‘Verimlilik Yol Haritası’ ortaya çıkarılacak.

Düzenlenecek Denizli Verimlilik Çalıştayı hakkında bilgiler paylaşan DSO Yöneyim Kurulu Başkanı Selim Kasapoğlu, "Denizli Sanayi Odası olarak kuruluşumuzdan itibaren üyelerimizin gelişimine ve rekabetçi sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Amaçlarımızdan birisi de gittikçe artan rekabet ortamında, kuruluşlarımızın verimlilik çalışmalarına yönelik ilgilerinin artırılması ve verimlilik çalışmalarıyla da rekabet güçlerinin yükseltilmesidir. Bu bağlamda Denizli Sanayi Odası (DSO) olarak Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyelerinden oluşan uzman bir ekibin desteği ile verimlilik yol haritasının belirlenmesine yönelik bir proje yürütüyoruz. Bu proje kapsamında DSO Üye İşletmelerine bir anket çalışması gönderilmiş ve Denizli sanayisinde verimlilik çalışmalarının mevcut durumunun ortaya çıkarılması ve ihtiyaçların belirlenmesine yönelik veriler toplanmıştır. Çalıştaya katılımcı olarak işletmelerin hem sahipleri hem de işletmenin üretiminden birinci derece sorumlu teknik yönetici davet edilmiştir. Teknik yöneticiler ve işletme sahipleri farklı paralel çalışma gruplarında yer alacaktır. Etkileşimli odak gruplarından veriler, beyin fırtınası, yarı ve tam yapılandırılmış veri elde etme yaklaşımları ile derlenecektir. Kişisel ve kurumsal özel bilgiler talep edilmeyecektir. Çalıştay, üç oturum halinde her odak grup için bir moderatör tarafından yönetilecektir" dedi.

Kaynak: iha