Kanada Montreal’de düzenlenen Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) mütevelli heyeti toplantısı sona erdi. Toplantıya WADA Mütevelli Heyeti Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da, Avrupa Konseyinin tek kamu otoritesi temsilcisi olarak katıldı. Kasapoğlu, "Türkiye dopingle mücadelede kararlı adımlar atmaya devam edecek" dedi.

Kanada Montreal, Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA) mütevelli heyeti toplantısına ev sahipliği yaptı. Toplantıda WADA Mütevelli Heyeti Üyesi, AK Parti İzmir Milletvekili ve önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yer aldı. Burada konuşma yapan Kasapoğlu, “Türkiye olarak dopingle mücadele konusunda çok kararlı adımlar attık, atmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Türkiye, dopingle mücadelede önemli bir dönemecin eşiğinde”

Dr. Mehmet Kasapoğlu, “WADA’daki Avrupa Konseyi temsili pozisyonumuza ilave olarak Taraf Devletler 9. Konferansında (COP 9), Batı Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada’yı temsilen büro başkan yardımcılığına seçildik. Dopingle mücadelede uluslararası tecrübemizi sürekli geliştirme gayreti içindeyiz. Bunun yanında, uluslararası standartlarla uyumlu bir şekilde WADA başta olmak üzere ilgili bütün paydaşlarla istişare içinde Ulusal mevzuatımızı oluşturma sürecini yürütüyoruz” dedi.

Dünya Dopingle Mücadele Ajansının (WADA) mütevelli heyetinde, Avrupa Konseyinin tek kamu otoritesi temsilcisi olarak söz alan Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Sporcuların ve ulusal dopingle mücadele kuruluşlarının sporun ve anti-doping politikalarımızın en önemli aktörleri olduğu şüphe götürmez bir gerçektir. Bu nedenle yönetişim reformlarının belki de en önemlisi, sporcuların ve ulusal dopingle mücadele kuruluşlarının WADA yönetiminde temsilinin artırılmasıdır. Bu doğrultuda yapılan reformlar sonucunda, WADA Sporcu Konseyi ve WADA ulusal dopingle mücadele kuruluşları danışma grubundan temsilcilerin mütevelli heyetimizde ve yürütme komitemizde yer almasını WADA’nın kapsayıcı yönetim anlayışı açısından çok değerli buluyorum. Onların ve diğer üyelerin atanmalarıyla WADA’nın dopingle mücadelede spor kamuoyunda daha güçlü bir şekilde temsil edildiğine inanıyorum.”

Toplantıda; Rusya Anti-Doping Ajansının uyumsuzluk durumu, Dopingle Mücadelede İnsan Hakları Sporcu Danışma Grubunun raporu, Sporcuların Dopingle Mücadele Ombudsmanı ve Dünya Dopingle Mücadele Programı danışma süreci, ajansın temel performans göstergelerine ilişkin ilerleme ve WADA Stratejik Planının (2025-2029) güncellenmesi, WADA 2022 faaliyet/yıllık raporunun ve 2024 bütçesinin onaylanması, WADA Yönetişim Reformları Uygulamaları, 2024 yılı için mütevelli heyeti, icra komitesi (ExCo), daimi özel komiteler ve daimi komitelerin oluşumunun onaylanması gibi önemli gündem maddelerinin yer aldığı toplantıda ayrıca; uzman komitelerin 2023 çalışmaları da dahil olmak üzere WADA’nın ana faaliyet alanları, WADA etik kurallarındaki değişiklikler, WADA çıkar çatışması politikasının kabulü, İnsan Hakları Etki Değerlendirmesi Projesinin ön raporu ve Dünya Dopingle Mücadele Programı güncelleme çalışmaları hakkında tartışmalar gerçekleştirildi.