Bu şiir, bir şairimizin dörtlüğüne diğer şairlerin dörtlük eklemeleriyle oluşan anonim bir bayram duasıdır. Bu duaya amin diyen herkesin bayramı mübarek olsun.

Bu bayram elini öpecek biri,
Olmayanlar bayram etsin Ya Rabbi…
Etrafında bir tek yakını diri,
Kalmayanlar bayram etsin Ya Rabbi…
Yetersiz kalıyor her söz her kelam
Üç yüz altmış beş gün gam üstüne gam
Oğlundan kızından sade bir selam
Almayanlar bayram etsin ya rabbi…
Çaresiz yürekler kan ağlamasın
Elleri boş kalıp can ağlamasın
Bir bayram sabahı gün ağlamasın
Gülmeyenler bayram etsin Ya Rabbi…
Boş kalmış evinde şeker kasesi
Gariptir halsizdir, çıkmıyor sesi
Şu fani dünyada bir gün çilesi,
Dolmayanlar bayram etsin Ya Rabbi…
Konarak dünyanın çürük dalına
Meyledip de yeşiline, alına
Muhabbet bağında, aşkın gölüne
Dalmayanlar bayram etsin Ya Rabbi…
Adı unutulmuş nesli kaybolmuş,
Dalları kurumuş , gülleri solmuş,
Bir fatiha diye bekleşir olmuş,
Bulmayanlar , bayram etsin Ya Rabbi…
Hakkımızda SEN verirsin fermanı,
Hep birlikte savuralım harmanı.
Yaşamaya gerekçesi dermanı
Kalmayanlar bayram etsin Ya Rabbi…
Gözlerinden dökmeyenler yaşını
Öksüzlere çatmayanlar kaşını
Gariplerin sofrada ki aşını
Çalmayanlar bayram etsin Ya Rabbi…
Kimileri zevku sefa derdinde
Kiminin huşu var her bir ferdinde
Maddenin bittiği mana yurdunda
Ölmeyenler bayram etsin Ya Rabbi…
Ocağında haram pişirmeyerek
Yetimin hakkını aşırmayarak
Seni dillerinden düşürmeyerek
Yılmayanlar bayram etsin Ya Rabbi…
Ya Rabbi bir yana bıraktım bizi,
Şu Pakistan yok mu içimde sızı
Aç, sefil, donarak bayramda yüzü,
Gülmeyenler bayram etsin Ya Rabbi.

Allah için aşktır, gönlümüz cevher,
Bir mazlumun ahı göklere değer,
Yoksulum diyerek meclise eğer,
Gelmeyenler bayram etsin Ya Rabbi...
Mazluma yoksula geren kol kanat,
Hakk için sevmesi gerçek bir sanat,
Baş verip zalimin zulmüne inat,
Ölmeyenler bayram etsin Ya Rabbi...
Kiminin ekmeği, aşı yok bugün
Kimi sokaklarda güya tok bugün,
Mazlumların derdi bana ok bugün,
Bilmeyenler bayram etsin Ya Rabbi.