Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan duyuruya göre, Akyazı'da belediyeye ait işyerleri kiraya verilecek

Sosyal tesis inşa edilecek Sosyal tesis inşa edilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, MADDE –1: İHALENİN KONUSU:
Mülkiyeti ve tasarrufu Belediyemize ait; İşbu ihale ilanının 4 üncü maddesindeki tabloda bilgileri bulunan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle kiraya verilmesi işidir.
MADDE–2: ŞARTNAME VE EKLERİNİN NEREDEN VE HANGİ ŞARTLARDA ALINACAĞI:
İhale Şartnamesi ve ekleri Akyazı Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden, her bir taşınmaz için aşağıdaki tabloda belirtilen bedeller karşılığında temin edilebilir. MADDE- 3: İHALELERİN HANGİ USULLE, NEREDE, HANGİ TARİH VE SAATTE YAPILACAĞI:
İhaleler; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45 nci maddesi gereğince Açık Teklif Usulü ile Akyazı Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda, 26.07.2022 tarihinde, işbu ihale ilanının 4 üncü maddesindeki tabloda belirtilen ihale saatlerinde ayrı ayrı ihale edilmek suretiyle kiraya verilmesi gerçekleştirilecektir. 

Detaylı bilgi için tıklayınız