Selçuk Sol (SIMSIM)
Selçuk Sol (SIMSIM)
Yazarın Makaleleri
BİR BÜYÜĞÜMÜZÜN VEFATI HALK ŞARKILARI GELENEĞİNİN SONU ANLAMINA MI GELMEKTEDİR?
Abazaların müzik kültürünün kökeni çok eski çağlara dayanmaktadır. Şarkılar, ağıtlar ve törensel ritüeller Abazaların tarihini, mitolojisini, dünya görüşünü, yaşam biçimlerini, yaşanmışlıklarını, törensel, tarihsel ve sosyal...
PSHU TOPLULUĞU VE TRAJEDİSİ:
Pshu etnografik topluluğu 19. yüzyıldaki sürgün öncesi yukarı Bzıp Nehri vadisi ile nehrin her iki tarafında ve sağ tarafından ona karışan Bevsa Nehri boyunca yaşıyorlardı. Sürgün öncesi Pshu köyleri Amezınha, Reşaus, Ahtsla, Aça, Dombiha,...
ABAZALARDA MİSAFİR’İN ÖNEMİ VE DEĞERİ…
Her toplumda olduğu gibi Abazalarda da 'misafir” anlayışı çok büyük bir önem arz etmektedir. Kendi yaşam disiplinleri ve öğretileri dâhilinde 'misafir” kavramı hayatlarının merkezinde bulunmaktadır. Abazaların en önemsedikleri...
Kefken’de Yaşananlar
Kafkasya'da 18.yüzyıl üçüncü çeyreğinde başlayıp 19.yüzyıl son çeyreğine kadar devam eden savaşlar neticesinde bölge halkları büyük acılar çekmiş, tarifi olmayan zulümlere maruz kalmışlardır. Savaşların Kafkasyalıların aleyhine...
BÜYÜK ÖZGÜRLÜK MECLİSİ
Ruslara karşı verilen mücadele de daha etkin ve örgütlü adımlar atabilmek için 13 Haziran 1861 tarihinde Hacı Kearantukh Berzeg, Zeuş İsmail Barakay, Zanuko İbrahim Karabatır, Bidh Hasan Efendi ve İslam Thauş'un başını çektikleri...
ABAZALAR’DA KOMŞULUK- AGULARA
Abaza dilinde 'Agula” yani 'komşu” kelimesinin karşılığı ''Kalbe sarılı'' anlamına gelmektedir. Dar manada 'Kalp gözü” anlamı da verilebilir. Abazalar'da (Aşuva- Aşkaruva- Apsuva) ''kalp''...
ABAZALAR’DA DOĞAL MAHKEME:
Toplumsal hayat içerisinde bazen bireyler ve aileler arasında istenilmeyen sorunlar yaşanabiliyor, bunlarda serinliklere, dargınlıklara, kavgalara, yaralamalara, cinayetlere ve hatta kan davalarına dönüşebiliyordu. Bu ve benzeri durumların oluşmaması...