Künye

İmtiyaz Sahibi: Aydın YÜKSEL
Genel Koordinatör : Ferruh BULUT
Yayın Danışmanı: Tuncer KALAYCI
Spor Müdürü: Mustafa ÖZBEY
S.Yazı İşleri Müdürü: Şeyda ŞİMŞEK
Kaynarca: Sezgin Tutar